opmerkingen? print deze pagina search
home
13.02.2012 » Op zoek naar de essentie

Beste Vrienden,

1. Evenwichtig functioneren is m.i. (‘hic et nunc’) noodzakelijk voor een optimale gezondheid:
- Evenwicht tussen belasting en belastbaarheid
- Evenwicht tussen inspanning en herstel
- Evenwicht tussen egoïsme en altruïsme
- Evenwicht tussen lichaam en geest
- Evenwicht tussen ratio en emoties
- Evenwicht tussen agonisten en antagonisten
- Evenwicht tussen links en rechts
- Evenwicht tussen boven en onder

2. Naast evenwichtig functioneren is compleet functioneren m.i. (‘hic et nunc’) noodzakelijk voor optimaal presteren, d.i. om jezelf maximaal te ontplooien op atletisch-sportief vlak. Ook topsport, in om het even welke sporttak, wordt hoe langer hoe completer: ‘sterk én slim’.
- Fysiek:
- uithouding
- kracht
- snelheid
- lenigheid
- Techniek:
- pasfrequentie, trapfrequentie
- coördinatie
- ritme
- ‘stijl’
- Mentale factoren:
- planning, structuur, systematiek
- kennis
- zelfkennis
- emotionele stabiliteit
-Tactiek

3. De sleutel tot ‘evenwichtig en compleet functioneren’ ligt m.i. (‘hic et nunc’) in variatie op week- en jaarbasis:
- variatie qua (trainings)arbeid:
- variatie qua intensiteit
- variatie qua kwantiteit
- variatie tussen verschillende sporten
- variatie tussen links en rechts
- variatie qua parcours
- variatie qua trainingsgezelschap
- variatie qua trainingstijdstip
- variatie qua voeding:
- eten ‘volgens de seizoenen’
- tussen geconcentreerd en minder ‘vast’
- tussen ‘yin’ en ‘yang’
- tussen ‘energiek’ en minder calorie-rijk
- variatie tussen lichaam en geest
- variatie tussen ‘ik’ en ‘jij’.
Variatie is ‘natuur-lijk’.

Atletische capaciteiten worden niet afgemeten aan geldgewin. Er is géén evenredig verband. Ziehier nog eens een magistraal staaltje van enkele (straat) ‘artiesten’ ‘in flow’:

Leve de Sport.

Hij die verder zoekt/traint groet u.

 

Bookmark and Share

 

naar boven


e-visible {new media solutions}