opmerkingen? print deze pagina search
home
01.07.2009 » Brief aan de politie


T.a.v. Dhr. X.Y., Inspecteur
T.a.v. Mevr. X.Y.Z., Inspecteur
Cc. Fietsersbond vzw

Leuven, 17-06-2009


Geachte Heer,
Geachte Mevrouw,

Ik beaam dat ik met mijn tijdritfiets op zondag 7 juni 2009 om 18u03 in de Langestraat te Wezemaal fietste naast het fietspad, aangeduid door een verkeersbord D7, en dat dit fietspad zich in een toestand bevindt dat toereikend onderhouden is, althans voor de doorsnee stadsfiets en dito gebruiker.

Het betreft echter een smal fietspad (hetgeen uitwijken onmogelijk maakt), dat bovendien een aaneenschakeling is (dichtbewoond gebied) van aanpalende (veelal rakelings naast het fietspad) garage-opritten en parkeerplaatsen (met aldus frequent vertrekkende auto?s en een grote kans op openslaande portieren) en dat tevens zeer sterk naar rechts draait, hetgeen (mede wegens de aanpalende woningen) het overzicht sterk reduceert en de mogelijkheid tot anticipatie (op vertrekkende auto?s en openslaande portieren) quasi tot nihil herleidt.
Tenslotte waren er op die welbepaalde dag en op dat tijdstip opvallend veel auto?s op de straat langs het fietspad geparkeerd (manifestatie i.k.v. de verkiezingen?), hetgeen de risico?s voor een fietser op het fietspad er alleen maar deed op toenemen.
Rekening houdende met de manier waarop een koersfiets in tijdrituitvoering moet bestuurd worden, zou het pas van onverantwoordelijk (en dus onveilig) gedrag hebben getuigd (m.a.w. tégen de geest van de wetgeving) om de letter van de wet in acht te nemen.

In afwachting van uw antwoord meen ik met dit schrijven mijn handelingen in het juiste perspectief te hebben kunnen plaatsen.
Bij voorbaat mijn dank voor uw begrip,


Karel PARDAENS

PS: Op bijgaande bladzijden vindt u foto?s van zowel het betrokken fietspad als het betrokken voertuig.

 

Bookmark and Share

 

naar boven


e-visible {new media solutions}