opmerkingen? print deze pagina search
home
14.03.2009 » Het prikkelbare-spiersyndroom

?An athlete who tells you the training is always easy and always fun simply hasn't been there.
Goals can be elusive which makes the difficult journey all the more rewarding.?

- Alberto Salazar.


Beste Vrienden,

Ondertussen denk ik te mogen stellen dat ik ? op sportief vlak ? ?goed bezig? ben, maar of ik ?op schema? zit is een andere vraag...

Vaststelling no. 1: Ik heb sinds eigen heugnis niet zo gedisciplineerd meer getraind. Ik blijf trouw aan mijn vooropgestelde relatieve rustweken (zie figuur 1), waarin op systematische basis ook plaats is voor volledige rustdagen. Ik train veel minder dan de voorheen (zie figuur 2), en neem op tijd vakantie. Kortom, de balans inspanning/herstel (zie figuur 3) is ongetwijfeld meer dan ooit in evenwicht.

nieuws img

Figuur 1. Zoek de relatieve rustweken (geef toe: het is al moeilijker geweest).nieuws img

Figuur 2. Trainingsarbeid 1999-2006 (zie ook jaaroverzicht 2006).nieuws img

Figuur 3. De balans inspanning/herstel, oftewel ?gezondheid?.Noot: voor de mensen die zich afvragen waar Pardaens de tijd vandaan haalt om te trainen: (1) life is about priorities..., en (2) die 2 uur die sommigen dagelijks in de file doorbrengen, gebruiken anderen op een andere manier wanneer zowel werk als sportfaciliteiten zich binnen een straal van anderhalve kilometer van hun voordeur bevinden... (it?s not a matter of chance, it?s a matter of choice).


Vaststelling no. 2: Ik ervoer de voorbije 2 jaar spierkrampen tot achter mijn oren; ik heb er u meermaals mee om de oren geslagen (zie o.a. ?Wie had dat ooit gedacht?? en ?Op kruissnelheid tot halverwege de Amstel?). Welnu, de prikkelbaarheid van mijn spieren is er tegenwoordig niet minder op. De dagen dat ik net tegen het randje van krampen aan loop, fiets of zelfs zwem, zijn schaars.
?Fasciculaties? zijn letterlijk dagelijkse kost. Het is een verschijnsel dat ongetwijfeld bij ?rust? en ?recuperatie? hoort, getuige daarvan niet alleen officieuze definities, maar ook de mening van collega-kinesitherapeut en ?triatleet Lieven De Jaegher.
Ik herinner me dit fenomeen nog sporadisch uit voorgaande jaren, en nu stel ik vast dat zowel de fasciculaties als de (neiging tot) spierkrampen zeker en vast niet minder prominent aanwezig zijn in relatieve rustweken of na volledige rustdagen. Na een zware intervaltraining of lactaattest lig ik ? ondanks de bijhorende lichtpuntjes ? weliswaar ook een paar dagen in de lappenmand. Het is duidelijk dat de prikkeldrempel van mijn spieren bijzonder laag ligt en er niet veel nodig is om een over-reactie uit te lokken. Misschien heeft u wel al eens gehoord van het het ?prikkelbare-darmsyndroom?, misschien zelfs van het ?benigne-fasciculatiesyndroom?? Welnu, Karel Pardaens, Doctor in de Revalidatiewetenschappen en zelfverklaard inspanningsfysioloog, introduceert heden de diagnose ?prikkelbare-spiersyndroom?.Voorzichtige conclusie no. 1: Het is straf dat de klachten zo manifest zijn, juist nu de balans inspanning/herstel mr in evenwicht is. Ik beschouw de huidige symptomen dan ook als een positief teken, als een teken van herstel. Kortom, 2006 was in meerdere opzichten een zwaar jaar, in 2007 was ik aan mijn sportieve zwanenzang bezig, in 2008 kreeg ik niet alleen spreekwoordelijkerwijs mijn ?krak?, maar 2009 wordt het jaar van de wederopstanding, en iedereen is verwittigd voor 2010 (zie figuur 4).

nieuws img

Figuur 4. Conditionele evolutie, 1999-2010.Voorzichtige conclusie no. 2: Ik denk te mogen stellen dat ik op sportief vlak weer goed bezig ben, maar ?op schema? durf ik het niet te noemen. Ik kan minder hard trainen dan ik had gepland en had gehoopt. Meerbepaald met de intensievere trainingen moet ik zr spaarzaam omspringen. Het is een veeg teken met de wedstrijden in het vooruitzicht. Trainen is echter gemakkelijk: als je voelt dat het niet meer gaat, laat je het tempo zakken of je begint zelfs niet eens aan de training. Op wedstrijden is het pompen of verzuipen; it?s all or nothing; het zijn krampen of het zijn er geen; het gaat nog of het is ermee gedaan. Ik geef mezelf nu reeds een zr goede kans om aan de start van mijn eerste wedstrijd in Leuven te verschijnen, maar of ik de finish zal halen is een andere vraag. Ik zal het van wedstrijd tot wedstrijd moeten bekijken, en elke wedstrijd die ik kan meepikken zal meegenomen zijn, maar het zou allemaal wel eens pas voor 2010 kunnen zijn. Er zijn nog net iets teveel spierkrampen om er het volle vertrouwen in te hebben voor dit jaar. Maar goed, ondertussen hebben we tenminste enkele elusive goals om voor te gaan, en verder zullen we wel zien waar het schip strandt. The proof of the pudding is in the eating.

 

Bookmark and Share

 

naar boven


e-visible {new media solutions}