opmerkingen? print deze pagina search
home
19.09.2003 » Strength Increase after Whole-Body Vibration Compared with Resistance Training


De dames weten het maar al te goed: de zomersolden zijn reeds lang voorbij en het is hoog tijd om werk te maken van de wintercollectie! En tenzij je de laatste dagen niet meer buiten bent geweest, besef je maar al te goed dat er alweer geen discussie mogelijk is over de mening van het zwakke(?) geslacht. Nu, ook de - voorlopig nog - door mannen gedomineerde sportwereld laat zich van zijn proactieve zijde zien. Zo versieren professionele wielerformaties aan de lopende band nieuwe contracten met het oog op het volgende jaar, en ook door deze website waait een frisse wind. Iedereen die binnenkort zijn hartje indoor met een trendy trilplaat wil ophalen, is misschien wel ge?nteresseerd in het werk van enkele van mijn sympathieke collega?s. Jawel, ik presenteer eindelijk wat onderzoek uit de K.U.Leuven, er wordt daar heus ook wel ? creatief en vernieuwend ? werk verricht!
Medicine & Science in Sports & Exercise 2003; 35(6):1033-1041

Strength Increase after Whole-Body Vibration Compared with Resistance Training

CHRISTOPHE DELECLUSE; MACHTELD ROELANTS; SABINE VERSCHUEREN

ABSTRACT


Purpose:


The aim of this study was to investigate and to compare the effect of a 12-wk period of whole-body vibration training and resistance training on human knee-extensor strength.

Methods:


Sixty-seven untrained females (21.4+/- 1.8 yr) participated in the study. The whole-body vibration group (WBV, N = 18) and the placebo group (PL, N = 19) performed static and dynamic knee-extensor exercises on a vibration platform. The acceleration of the vibration platform was between 2.28 g and 5.09 g, whereas only 0.4 g for the PL condition. Vibration (35-40 Hz) resulted in increased EMG activity, but the EMG signal remained unchanged in the PL condition. The resistance-training group (RES, N = 18) trained knee extensors by dynamic leg-press and leg-extension exercises (10-20 RM). All training groups exercised 3x wk-1. The control group (CO, N = 12) did not participate in any training. Pre- and postisometric, dynamic, and ballistic knee-extensor strength were measured by means of a motor-driven dynamometer. Explosive strength was determined by means of a counter-movement jump.

Results:


Isometric and dynamic knee-extensor strength increased significantly (P < 0.001) in both the WBV group (16.6 +/- 10.8%; 9.0 +/- 3.2%) and the RES group (14.4 +/- 5.3%; 7.0 +/- 6.2%), respectively, whereas the PL and CO group showed no significant (P > 0.05) increase. Counter-movement jump height enhanced significantly (P < 0.001) in the WBV group (7.6 +/- 4.3%) only. There was no effect of any of the interventions on maximal speed of movement, as measured by means of ballistic tests.

Conclusions:


WBV, and the reflexive muscle contraction it provokes, has the potential to induce strength gain in knee extensors of previously untrained females to the same extent as resistance training at moderate intensity. It was clearly shown that strength increases after WBV training are not attributable to a placebo effect.

Exercise Physiology and Biomechanics Laboratory, and Laboratory of Motor Control, Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Department of Kinesiology, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, BELGIUM


In en om het ?sportkot? van Leuven werden een totaal van 76 lieftallige studentes gerecruteerd om gedurende 12 weken, 3 x per week, een aantal oefeningen uit te voeren ofwel (1) op een trilplaat (?Power-Plate? is slechts ??n van de vele merken op de markt), (2) op een nep-trilplaat (de zgn. ?placebo?-groep oefende op een toestel dat trillingen op een andere frequentie genereerde), (3) onder de vorm van ?gewone krachttraining? in de fitness, of (4) helemaal niets (de ?controle?-groep, die enkel v??r (pre) en na (post) de 12 weken een evaluatie van kracht- en andere eigenschappen onderging). Bij gebrek aan gestandaardiseerde richtlijnen voor trilplaattraining, ontwierpen mijn collega?s zelf een trainingsschema voor de trilplaat, waarbij het volume (d.m.v. de duur van de sessies) en de intensiteit (d.m.v. de trilfrequentie en en het aantal oefeningen per sessie) geleidelijk werden opgedreven volgens de fundamentele wet der progressie (?overload principle?).
Het effect van de trilplaat bleek niet fake: de meisjes die de opportuniteit kregen om zich in het gezelschap van gelegenheidscoach Machteld Roelants op de ?echte? trilplaat uit te leven boekten een aanzienlijke krachtswinst, vergelijkbaar met het effect van de klassieke fitness-krachttraining.


Eerlijk gezegd heb ik zelf nooit echt getraind op een trilplaat (ik heb er hoogstens even opgestaan), maar afgaande op het gegiechel dat opsteeg uit het oefenlokaal en zich over de ganse gang verspreidde, neem ik aan dat dit een aangename trainingsvorm is. Blijkbaar zorgen ook deze trillingen voor aangename sensaties... Bibberen en gibberen: het is tenslotte maar ??n letter verschil!
Mede op basis van bovenstaande onderzoeksbevindingen ziet het er dus ook naar uit dat er waarheid schuilt in de ongeloofwaardige beweringen van trilplaatfabrikanten: ?gain? zonder ?pain?, het bestaat mogelijks dankzij de trilplaat!

Gaat de wielrenner echter sneller fietsen, de voetballer harder trappen, de kogelstoter verder werpen, of de bokser harder meppen, dankzij het nieuwste speeltje in de fitnessbranche? Neen, volgens de wet der specificiteit van training althans; een zwemmer moet zwemmen, een loper moet lopen. Elke bewegingsvorm vereist een specifieke co?rdinatie, waarbij spieren in een bepaalde sequentie aangesproken worden en het neurale patroon eigen aan elke activiteit moet hoedanook geoefend worden. Dit neemt niet weg dat geen enkele beweging denkbaar is zonder spieractiviteit, dus kracht. De trilplaat kan een hulpmiddel zijn om dit laatste te doen toenemen. De aandachtige lezers onder jullie zullen echter opgemerkt hebben dat de dames uit bovenstaande studie niet betrokken waren in ??n of ander systematisch oefenprogramma vooraleer ze het experiment aanvatten. Ik heb me door Machteld, co-auteur van deze studie en - uit hoofde van haar doctoraatswerk - expert(-in-spe), laten wijsmaken dat het wetenschappelijke onderzoek nog niet ver genoeg gevorderd is om te oordelen of training op een trilplaat additionele waarde heeft voor gevorderde atleten. Men tast ook nog in het duister omtrent het precieze mechanisme dat ten grondslag ligt aan de spectaculaire krachtswinst die men mogelijks met de trilplaat kan boeken. Vandaar het doctoraat van Machteld... Ik zal haar aansporen om flink door te werken. Van zodra haar project afgerond is, onthul ik hier de tril-geheimen!
Tot over een paar jaar.

 

Bookmark and Share

 

naar boven


e-visible {new media solutions}