opmerkingen? print deze pagina search
home
21.08.2003 » Heart-Rate Recommendations: Transfer Between Running and Cycling Exercise?


De studenten onder ons wrijven zich al in de handen: nog enkele nachtjes slapen en eindelijk terug naar school! Het begin van het schooljaar, dat is ook het moment om (opnieuw) het nodige lidgeld voor de sportclub op te hoesten en het daarbijhorende doktersattest te versieren. Een sportmedisch geschiktheidsonderzoek met een inspanningsproef op fietsergometer of looptaptijt is geen overbodige luxe om te weten waarmee je als sportbeoefenaar bezig bent. Wie zijn kop liever in het zand steekt (mij niet gelaten), surft beter verder; wie struisvogelpolitiek verafschuwt, bevindt zich hier echter op het correcte internetadres. Wie z?n sportarts bij het onvermijdelijke volgende bezoekje onder tafel wil praten, kan op deze site zijn voordeel doen.

Training & Testing

Int J Sports Med 2003; 173-178


Heart-Rate Recommendations: Transfer Between Running and Cycling Exercise?

K. Roecker, H. Striegel, H.-H. Dickhuth
Medical Clinic and Polyclinic, University of Freiburg, Department of Rehabilitative and Preventive Sports Medicine, Freiburg, Germany


ABSTRACT
With the expanding use of portable heart rate (HR) monitors in endurance sports, HR is increasingly used as a marker for exercise intensity. Hereby, HR at the so-called individual anaerobic threshold (IAT) is one possible reference point. However, once determined, it is often attempted to apply HR recommendations from one type of ergometry to different kinds of exercises. We examined whether HR at IAT and at 4 mmol ? l-1 blood lactate is predictable from cycling to running and vice versa. Data of 371 subjects (304 male, 67 female) were analyzed. All subjects underwent an incremental test on a treadmill (TR, starting speed 6 or 8 km ? h-1, increments 2 km ? h-1 every 3 min) and on a bicycle ergometer (BE, start at 50 Watt, increments 25 or 50 Watt every 3 min). IAT was determined at a net increase of lactate concentration of 1 - 5 mmol ? l-1 above lactate concentration at lactate threshold for running (as in: Med Sci Sports Exerc 1998, 30 (10); 1552 - 1557) and 1.0 mmol ? l-1 for cycling. A maximum time span of three weeks was allowed between the tests. We found that heart rate at IAT or at 4 mmol ? l-1 blood lactate did not correlate between cycling and running. A sports specific test seems to be a prerequisite for reliable heart rate recommendations.


Inspanningsproeven op een looptapijt of fietsergometer zijn de meest gangbare vorm waaronder testen worden afgenomen in sportmedische adviescentra. Indien jouw keuringsarts voldoende kapitaalkrachtig is om beide types ergometers in zijn/haar praktijk ter beschikking te stellen, kan je trachten twee vliegen in ??n klap te vangen. Indien je kiest voor de inspanningsvorm die het dichtste aanleunt bij jouw specifieke sportdiscipline (vb. de fiets voor de wielrenner of triatleet, het looptapijt voor de loper of basketter...), dan zal je dat ook het meest bruikbare trainingsadvies opleveren. Bovenstaand abstract toont immers aan dat een fiets geen looptapijt is.

Het ?omslagpunt? of de ?overslagpols?, misschien beter te bekijken als een hartslag-?zone?, weerspiegelt de inspanningsintensiteit waarop de moteur van uw voiture in het rood begint te gaan. In 2 woorden vakjargon: ?onset of blood lactate accumulation? (OBLA) treedt op wanneer het a?robe metabolisme (op basis van zuurstof) niet langer volstaat om energie vrij te maken tegen het tempo waaraan de spieren arbeid leveren. Over deze ?anaerobe drempel? is, sinds de introductie van het concept door Prof. Wasserman enkele decades geleden, reeds liters inkt gevloeid, en het Braziliaanse regenwoud wordt stilaan te klein om in voldoende papiervellen te voorzien... Zo is het bijvoorbeeld niet evident om het omslagpunt (objectief) te bepalen bij sommige individuen, omdat er geen ?drempel? waarneembaar is. Toch sluit het gros van de academische gemeenschap zich aan bij de idee van Wasserman. En elke dag een houvast bieden aan miljoenen sportbeoefenaars... je moet het maar verdienen!


Training op basis van hartfrequentie is ? om het zacht uit te drukken ? inderdaad nogal goed ingeburgerd, en kent talloze aanhangers, zowel in de gezondheidssector als bij sportlui van het meest uiteenlopende pluimage. Hartfrequentie-aanbevelingen i.f.v. training, zo waarschuwen de auteurs van bovenstaand abstract ons nog, zijn echter niet zomaar overdraagbaar van fiets- naar loop-inspanningen of vice versa. En dan nog: hartfrequenties dien je eigenlijk te leren interpreteren. Mijn collega-vriend-adviseur Reinout Van Schuylenbergh noemt een hartslagmeter een goeie ?barometer?: het biepende speeltje geeft je na verloop van tijd een idee van je lichamelijke gesteldheid. Wanneer je met vermoeide benen op je racefiets kruipt, zal je er niet in slagen om even hoge hartslagen te bereiken als in uitgeruste toestand. En zo zijn er nog tal van andere factoren (voeding, omgevingstemperatuur, vochtigheidsgraad, emoties,...) waaraan de frequentie van je tikker onderhevig is, zodat enige kritische zin niet misplaatst is bij de benadering van de cijfertjes waarmee de fysioloog je overrompelt na afloop van de test in een artificieel, windstil, airco inspanningslabo.

Keur je keuringsarts dus niet zomaar af op basis van de apparatuur die in zijn praktijk staat. Om te beginnen komt het er in de eerste plaats op aan om te weten of je op gezonde basis je liefde, de sport, kan bedrijven: als het ECG of de bloeddrukmeter aangeeft dat de moteur van uw voiture op een fietsergometer in gebreke blijkt, dan zal hij ook beginnen sputteren op een looptapijt.

Ten tweede is het niet omdat je betaald hebt voor een paar gesofisticeerde metingen dat je reeds over een concreet trainingsschema beschikt...

Ten derde koop je geen mentaliteit met een duur dokters- of inspanningsonderzoek. Laat ons zeggen: ik ben de laatste om je scheef te bekijken omdat je weigert om ook maar ??n meter sport te doen (?ieder diertje zijn pleziertje?), laat staan je studies of familie te laten wijken voor een top-sportcarri?re. Wie toch (wijselijk) opteert voor wat lichaamsbeweging en z?n conditie wil verbeteren, laat staan hoge sporttoppen scheren: het is niet uit den boze om er zichzelf vooraf van te vergewissen dat het er tijdens het trainingsproces vooral op aankomt om geduldig je eigen lichaam te leren kennen (en een hartslagmeter kan je daarbij weliswaar helpen!). Maar dus, bij mijn bescheiden weten verscheen nog steeds geen ?case report? over een sedentair specimen dat van vandaag op morgen wereldrecordhouder werd... (darts en dammen ressorteren niet onder het domein der bewegingswetenschappen).

Noot: wiens honger naar het concept van de ?anaerobe drempel? nog niet gestild is, vindt zeker nog aanvullend voer op de site van onze Vlaamse Gemeenschap. Je vindt er er bovendien een lijst van erkende keuringsartsen en ?centra bij jou in de buurt.

 

Bookmark and Share

 

naar boven


e-visible {new media solutions}