opmerkingen? print deze pagina search
home
27.02.2009 » Nutrition and athletic performance.

De bollebozen van drie grote instituten op sportwetenschappelijk vlak, waaronder het wereldvermaarde American College of Sports Medicine hebben de koppen nog eens bij elkaar gestoken en zijn recentelijk naar buiten getreden met een consensus over sportvoeding. Gezien de marketing, de miljardenbusiness, en de populariteit hieromtrent, kan ik, een man die in sportkringen waarschijnlijk stilaan wel bekend staat als een scepticus dienaangaande, u de nieuwe richtlijnen niet onthouden. Ik voel mij zo vrij om 3 zaken te onderstrepen en wil van de gelegenheid gebruik maken om ze hieronder toe te lichten. Maar eerst laat ik u lezen...

nieuws img
Med Sci Sports Exerc. 2009 Mar;41(3):709-31.

Nutrition and athletic performance. American College of Sports Medicine position stand.

American Dietetic Association; Dietitians of Canada; American College of Sports Medicine; Rodriguez NR, Di Marco NM, Langley S.

It is the position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine that physical activity, athletic performance, and recovery from exercise are enhanced by optimal nutrition.

These organizations recommend appropriate selection of foods and fluids, timing of intake, and supplement choices for optimal health and exercise performance. This updated position paper couples a rigorous, systematic, evidence-based analysis of nutrition and performance-specific literature with current scientific data related to energy needs, assessment of body composition, strategies for weight change, nutrient and fluid needs, special nutrient needs during training and competition, the use of supplements and ergogenic aids, nutrition recommendations for vegetarian athletes, and the roles and responsibilities of the sports dietitian.

Energy and macronutrient needs, especially carbohydrate and protein, must be met during times of high physical activity to maintain body weight, replenish glycogen stores, and provide adequate protein to build and repair tissue. Fat intake should be sufficient to provide the essential fatty acids and fat-soluble vitamins and to contribute energy for weight maintenance.

Although exercise performance can be affected by body weight and composition, these physical measures should not be a criterion for sports performance and daily weigh-ins are discouraged.
Adequate food and fluid should be consumed before, during, and after exercise to help maintain blood glucose concentration during exercise, maximize exercise performance, and improve recovery time. Athletes should be well hydrated before exercise and drink enough fluid during and after exercise to balance fluid losses. Sports beverages containing carbohydrates and electrolytes may be consumed before, during, and after exercise to help maintain blood glucose concentration, provide fuel for muscles, and decrease risk of dehydration and hyponatremia.
Vitamin and mineral supplements are not needed if adequate energy to maintain body weight is consumed from a variety of foods. However, athletes who restrict energy intake, use severe weight-loss practices, eliminate one or more food groups from their diet, or consume unbalanced diets with low micronutrient density may require supplements.

Because regulations specific to nutritional ergogenic aids are poorly enforced, they should be used with caution and only after careful product evaluation for safety, efficacy, potency, and legality. A qualified sports dietitian and, in particular, the Board Certified Specialist in Sports Dietetics in the United States, should provide individualized nutrition direction and advice after a comprehensive nutrition assessment.Ten eerste is het m.i. belangrijk te onderlijnen dat er ondergrenzen zijn aan de vetinname. Wij, sportlui, ondergetekende incluis, hebben de neiging om alle produkten ? tenzij dan misschien de chocolade, zonder dewelke sommige sportbeoefenaars in uw midden onmogelijk functioneren ? te scannen op hun vetgehalte onder het motto ?hoe lager, hoe beter?. Hoezeer koolhydraten ook geprezen en vetten verguisd worden in de sportmiddens, de inname van vetten is dwingender dan die van koolhydraten.

nieuws img

Hawaii 2005.


Ten tweede wordt het ontmoedigd om zich dagelijks te wegen. Ik kan daarin komen, en de aandachtige lezers van deze website onder u weten dat ik uit ervaring spreek. Om nog niet te spreken van anorexia nervosa of boulimie, zijn vele sportbeoefenaars meer bezig met hun gewicht dan met hun training. Iedereen, laat staan sportbeoefenaars, mogen gerust bezig zijn met hun uiterlijk, want het kan bijdragen tot hun zelfvertrouwen. Er worden ? een sport als bodybuilding niet te na gesproken ? echter geen prijzen gegeven aan degene met het laagste vetpercentage of het laagste gewicht. Dat is een illusie. Het mooiste voorbeeld hiervan vind ik nog altijd Faris al-Sultan. Voor de sport-analfabeten onder u: deze inmiddels 30-jarige Duitser, won de moeder aller triatlons in 2005, en alleen al op Hawaii heeft hij nog een rits ereplaatsen behaald. Ik wil ervoor wedden: je zou hem geen 5 frank (0.10 euro) geven als je hem (in de Delhaize) zou tegenkomen (op zoek naar de kaas met het magerste vetpercentage).

nieuws img

Faris al-Sultan.


Tenslotte, de miljardenbusiness ten spijt, blijft het nog altijd wachten op overtuigende argumenten aangaande ?supplementatie?. Het is niet dat ik het mijn apotheker niet zou gunnen, en wel integendeel: het zijn bijzonder hartelijke mensen. Het is niet dat ik het de sportvoedingsfabrikanten niet zou gunnen: het is een minderheid, maar er zijn mannen waarin ik - en akkoord: wie ben ik? - vertrouwen heb. Er zijn er m.i. echter nog altijd veel teveel die ofwel naef zijn, ofwel malafide op geldgewin uit zijn. Er zijn inderdaad argumenten ? en zelfs meer dan dat ? voor ?gerichte supplementatie?, in geval van aangetoonde tekorten. Het is ook ?logisch? ? maar ook niet mr dan dat, doch als je het doet, doe het dan z ? voor ?periodisering? van supplementatie, afgestemd op de trainingsarbeid; het is immers evenmin ?natuurlijk? om 365 dagen op een jaar pakweg witloof of perziken te eten. Ikzelf maak tijdens mijn fietstochten ook gebruik van ?dorstlessers? en ?energiegels?, en ik zou deze ?functionele? voeding zelfs niet willen missen. Maar daar houdt het (voorlopig?) op. Het zal nog effe duren vooraleer ik mijn eerste anti-oxidanten bestel. Iedereen denkt er het zijne van, maar alvast ikzelf ben er hoe langer hoe meer van overtuigd dat de oorzaken van (sportieve of ? bij uitbreiding ? gezondheids)problemen vaak veel te ver gezocht worden. Success, it?s not in the details.

 

Bookmark and Share

 

naar boven


e-visible {new media solutions}